Operatori autorizaţi

AD REGESTA S.R.L.
Telefon: 0752351814; 031.426.08.85
Email: office@regesta.ro
Adresa: Bucureşti, Bd. Mircea Voda, nr. 21D, etaj 3, ap.3.1, sector 3
Agenţii operatorului AD Regesta SRL

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Telefon: 0040-21-319.98.57
Fax: 0040-21-319.98.57
Email: presa@anaf.ro
Adresa: Bucureşti, strada Apolodor nr.17, sector 5
Agenţii operatorului AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI
Telefon: 021-3190114; 021-3190115; 021-319.01.53; 021-319 .01.57
Fax: 021-319.01.56
Email: ddl@ccir.ro
Adresa: Bucureşti, bd. Octavian Goga Nr. 2, Sector 3
Agenţii operatorului CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA (U.N.B.R.)
Telefon: 021-313.4875; 021-3160739; 021-3160740
Fax: 021-3134880
Email: unbr@unbr.ro
Adresa: Bucureşti, Palatul de Justitie, Splaiul Independenei nr. 5, sector 5
Agenţii operatorului UNIUNEA NATIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA (U.N.B.R.)

UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA (U.N.N.P.R.)
Telefon: 021-313.99.20; 021-313.99.23; 021-3139937
Fax: 021-3139910
Email: secretariat@unnpr.ro
Adresa: Bucureşti, str. G-ral Berthelot Nr. 41, Sector 1
Agenţii operatorului UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA (U.N.N.P.R.)
*) Listele de agenţi sunt preluate de pe site-ul oficial al Registrului Național de Publicitate Registrului Național de Publicitate Mobiliară