Corpul operatorilor si-a mutat sediul!

Corpul operatorilor si-a mutat sediul!

Incepand cu data de 1.02.2013 ne gasiti la urmatoarea adresa....

Readmore..

Bine ati venit!

 

 

Având în vedere unele aserțiuni exprimate în luările de poziție și în dezbaterile apărute ca urmare a adoptării Legii nr. 17/2017 din 17 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 21 martie 2017, Corpul operatorilor Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, asociația profesională a operatorilor autorizați să efectueze înscrieri în arhivă, formulează următorul comunicat

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Asociaţia Corpul Operatorilor Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare reprezintă o asociaţie de utilitate publică, creată prin efectul legii, în scopul reunirii operatorilor de arhivă care realizează funcţia publicităţii în materia garanţiilor mobiliare, având ca principale obiective:

reprezentarea şi apărarea intereselor membrilor săi;

-  susţinerea sistemului informatic prin care se desfăşoară activitatea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare.


Arhiva Electronică De Garanţii Reale Mobiliare constituie cadrul legal creat pentru  desfăşurarea activităţii de realizarea a publicităţii mobiliare; cuprinde sistemul informatic - acea bază de date unică la nivel naţional în care sunt introduse informaţiile privind garantarea, adică întreaga activitate întreprinsă în legătură şi pentru realizarea obiectivelor şi misiunii stabilite de legiuitor încă de la înfiinţare.


Arhiva Electronică De Garanţii Reale Mobiliare este o instituţie privată care îndeplineşte o funcţie publică. Această importantă activitate de interes public major a fost concedată unor iniţiative private, reunite sub denumirea de Asociaţia Corpul Operatorilor Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, misiunea acesteia fiind susţinerea registrului de publicitate mobiliară.


Prin intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, operatorii autorizaţi să efectueze înscrieri în arhivă s-au constituit, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, într-o asociaţie profesională denumită Corpul operatorilor, care să le reprezinte interesele în raporturile cu Autoritatea de Supraveghere  şi cu terţele persoane.

 

Corpul Operatorilor, persoană juridică de utilitate publică, fară scop lucrativ, înfiinţată prin efectul legii, îşi alege organele de conducere şi funcţionează potrivit normelor juridice în domeniu şi a statutului propriu, având ca scop administrarea şi asigurarea funcţionării arhivei.

 

Activitatea operatorilor se desfăşoară prin intermediul agenţilor împuterniciţi ai acestora: camere de comerţ teritoriale, filiale bancare, notari publici, avocaţi şi agenţii judeţene, autorizaţi în condiţiile legii.


Corpul Operatorilor îşi desfăşoară activitatea potrivit următoarelor principii:

 

- operatorii contribuie la acoperirea cheltuielilor comune. Nivelul contribuţiei este stabilit de Corpul operatorilor, astfel încât să poată asigura acoperirea cheltuielilor;

- orice venituri suplimentare ale Corpului operatorilor sunt alocate pentru acoperirea cheltuielilor necesare dezvoltării arhivei;

- fiecare operator are un vot în adoptarea deciziilor Corpului operatorilor;

- corpul operatorilor îşi desemnează, prin majoritate simplă, Comitetul său director, precum şi preşedintele acestuia, stabilindu-le atribuţiile;

- în sarcina Corpului operatorilor intra şi suportarea cheltuielilor prilejuite de constituirea şi susţinerea reţelei informatice a arhivei, administrarea şi operarea arhivei, precum şi îndeplinirea oricăror acte necesare pentru realizarea acestor atribuţii;

 - adoptarea deciziilor se realizează în prezenţa majorităţii simple a membrilor Corpului operatorilor.

 

 

 

Serverele oficiale ale arhivei electronice:

www.co.romarhiva.ro - server aflat la Corpului Operatorilor

www.mj.romarhiva.ro - server aflat la Ministerul Justitiei

Curs valutar

Currency Aprilie 21st 2017
Click to
EUR  European euro. Used by 15 member states and 6 countries or areas outside the European union.    
RON  New Romanian leu. As of 1 July 2005 the currency of Romania is the new Romanian leu (RON). 1 RON equals 10,000 old Romanian lei (ROL).    
USD  US dollar    

Stiri

Asociatie de Utilitate Publica